2018 BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? BİLİRKİŞİ OLABİLME ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet memurlarının, emeklilerin, çalışanların veya işsizlerin ek gelir kapısı olan bilirkişilik 2018 yılı başvuruları başlıyor. 2018 yılı bilirkişilik başvuruları ne zaman başlıyor, 2018 son başvuru tarihi ne zaman, bilirkişilikte aranan şartlar nelerdir, başvuruda hangi belgeler lazım? Tüm soruların yanıtı yazımızda.

2018 yılında bilirkişi olabilmek için bilirkişi temel eğitimine sahip olmanın gerekli olduğunu önceki yazılarımızda belirtmiştik. Adaylar Bilirkişi temel eğitimlerini tamamladılar ve bilirkişi olabilmek için başvuru yapmaya hazırlar veya bilirkişilik eğitim almak istiyorlar. Tüm detaylar aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır.

Konuya girmeden önce 2018 yılı Bilirkişi Başvuru tarihlerini son başvuru tarihini ve önemli tarihleri aşağıda sizler ile paylaşıyorum.

Hangi tarihe kadar bilirkişilik başvurusu yapılabilir?

2018 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURU TAKVİMİ:

Bilirkişilik Başvuru tarihleri                                 : 05 Kasım – 30 Kasım 2018 (Son başvuru tarihi)

Bilirkişilik Başvuruların değerlendirilmesi        : 03 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019

Eksik belgesi olanların ilanı                                  : 18 Aralık 2018

Bilirkişilik Başvuruları kabul edilenlerin ilanı   : 22 Ocak 2019

Yemin tarihleri                                                         : 24 – 29 Ocak 2019

Bilirkişilik Listelerin ilanı                                       : 31 Ocak 2019

 

Yukarıdan da görüleceği üzere bilirkişiliğe 2018 yılı son başvuru tarihi 30 KASIM olarak belirlenmiştir.

Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.

Bilirkişi olabilme şartları nelerdir?

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ NEDİR?

Kanunlarda yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler kapsamında bilirkişiliğe başvuru öncesinde alınması gereken zorunlu eğitimi tanımlar.

Bilirkişilik Temel eğitimi alınmadan bilirkişiliğe başvuru yapılamaz, bilirkişilik yapılması için bu eğitimin alınması zorunludur.

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

 

Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Aşağıda Paylaşılan Yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

https://selfhukuk.com/bilirkisilik-nedir-nasil-bilirkisi-olunur-egitim-alinmasi-zorunlumudur/

 

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığının Bilirkişilik Başvurularına, bilirkişilğe kabule ve Konuya İlişkin Duyurusu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisili%C4%9Fekabulevebilirkisilikbasvuru_2018.html

 

Keywords: bilirkişi, bilirkişilik, bilirkişilik başvuru, bilirkişilik son başvuru tarihi, bilirkişi başvuru, bilirkişi son başvuru tarihi, 2018 bilirkişi başvuru, 2018 bilirkişilik başvuru, 2018 yılı bilirkişilik başvuruları ne zaman, ne zaman, nasıl, nereye, bilirkişilik şartlar, bilirkişilik aranan şartlar nelerdir, 2018 yılı bilirkişilik başvuruları ne zaman başlıyor, 2018 bilirkişilik son başvuru tarihi ne zaman, bilirkişilikte aranan şartlar nelerdir, bilirkişilik başvuruda hangi belgeler lazım, BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ NEDİR, Bilirkişi Nedir, 2018 YILI BİLİRKİŞİ BAŞVURU TAKVİMİ, 2018, başvuru, liste, hangi tarihe kadar bilirkişilik başvurusu yapılabilir,

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.