2018 ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR? ÖĞRENCİ AFFINDAN NASIL FAYDALANILIR?

Yazımızda 2018 yılında kanunlaşarak yürürlüğe giren Öğrenci affı konusunu, öğrenci affından kimlerin yararlanabileceğini, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayıp kapsamadığı, nasıl faydalanılacağı ve diğer konuları detaylı bir şekilde sizler ile paylaşacağız.

Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazetede “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Madde 15)

Bu kanuni düzenleme ile Öğrenci affı hayata geçirilmiştir.

Öğrenci affı kimleri kapsamaktadır?

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda;

 • İntibak,
 • Önlisans,
 • Lisans Tamamlama,
 • Lisans,
 • Lisansüstü (Yüksek lisans ve doktora)

Öğrenimi Gören Öğrencileri KAPSAMAKTADIR.

 

Öğrenci affının şartı nedir?

Yukarıda sayılan öğrenimleri gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar başvurabilirler.

Yani tek şart kırmızı renk ile boyalı olan terör suçu ve ebnzeri faaliyetlerden ilişiği kesilmemek. Diğer her sebepten ilişiği kesilen öğrencileri kapsamaktadır.

Öğrenci affından nasıl yararlanılır? Son başvuru ne zamandır?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrenciler ilişkileri kesilen yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

18/05/2018 tarihinden itibaren 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (18/05/2018) itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Askerlik zamanı gelenlerin ve Askerde olanların durumu nedir?

Askerlik zamanı gelenler otomatik tecil edilmekte, askerde olanlar ise askerlikleri bittikten sonra 2 ay içerisinde başvurmaları halinde bu aftan yararlanabilmektedir.

 • Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.
 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Aftan yararlanan öğrencilere başka illere yatay geçiş imkanı sağlanmakta mıdır?

Cevabımız evet.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Aftan yararlananlar istemeleri halinde Açık Öğretim Fakültelerine geçiş yapabilirler mi?

Ben örgün öğretime devam etmek istemiyorum onun yerine açıköğretime geçmek istiyorum diyenleri için;

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

 

2018 Öğrenci Affı İle İlgili En Çok Sorulan Sorular ve Merak Konular

2018 Öğrenci Affı İle İlgili YÖK’ün Detaylı Açıklamaları (PDF)

41 Comments

 1. ozden 24 Mayıs 2018 Reply
  • admin 24 Mayıs 2018 Reply
 2. haydar 26 Mayıs 2018 Reply
 3. Mustafa 30 Mayıs 2018 Reply
 4. Osman 4 Haziran 2018 Reply
  • admin 4 Haziran 2018 Reply
 5. Kadir 8 Haziran 2018 Reply
 6. ramazan 9 Haziran 2018 Reply
 7. Nil 9 Haziran 2018 Reply
 8. Bekir 12 Haziran 2018 Reply
 9. Osman 12 Haziran 2018 Reply
  • admin 12 Haziran 2018 Reply
 10. Osman 12 Haziran 2018 Reply
 11. Mustafa Sahin 18 Haziran 2018 Reply
  • admin 18 Haziran 2018 Reply
 12. said 27 Haziran 2018 Reply
  • admin 4 Temmuz 2018 Reply
 13. Erdem 29 Haziran 2018 Reply
  • admin 4 Temmuz 2018 Reply
 14. samet 1 Ağustos 2018 Reply
  • admin 1 Ağustos 2018 Reply
 15. İrem Çelebi 2 Ağustos 2018 Reply
  • admin 3 Ağustos 2018 Reply
 16. Sare 4 Ağustos 2018 Reply
 17. SEDA NUR 9 Ağustos 2018 Reply
 18. Eyüp Çoban 11 Ağustos 2018 Reply
 19. Kadir çelik 28 Ağustos 2018 Reply
 20. Muzaffer Gumus 1 Eylül 2018 Reply
  • admin 1 Eylül 2018 Reply
 21. Emre 12 Eylül 2018 Reply
  • admin 16 Eylül 2018 Reply
 22. Ceren ceylan 14 Eylül 2018 Reply
 23. Emine Öztürk 4 Ekim 2018 Reply
  • admin 8 Ekim 2018 Reply
 24. Gülşah 5 Ekim 2018 Reply
  • admin 8 Ekim 2018 Reply

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.