Almanya ve Hollanda’da Yaşayan Vatandaşlarımızın Çifte Vergilendirilmesinin Önlenmesi

Almanya ve Hollanda’da  yaşayan vatandaşlarımızı, Türkiye’deki faaliyetleri ya da yatırımları dolayısıyla elde ettikleri gelirin nerede ve ne şekilde vergilendirileceği konusunda aydınlatmak ve vergisel konularda yaşayabilecekleri sorunları asgariye indirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca rehberler hazırlanmıştır.

 

Almanya veya Hollanda’da  yaşayan (ikamet eden) ve bu ülkelerde daimi bir meskene sahip olan (ev, ikametgâh gibi) vatandaşlarımız bu ülkelerin mukimi (mali ikametgah) kabul edilmekte ve vergileme açısından tam mükellef olarak söz konusu ülkelerin kanunlarına tabi olmaktadırlar.

 

Almanya veya Hollanda’da tam mükellef konumunda olan söz konusu vatandaşlarımız gerek Almanya veya Hollanda’dan, gerekse diğer ülkelerden elde ettikleri gelirler dolayısıyla Almanya veya Hollanda’da vergilendirilmektedirler.

 

Ancak, vatandaşlarımızın Türkiye’de gelir elde etmeleri durumunda, bu gelir aynı zamanda Türkiye’de de vergilendirileceğinden, bir çifte vergileme sorunu ortaya çıkmaktadır.

 

Almanya ve Hollanda ile akdedilmiş olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile vatandaşlarımızın her iki ülkede birden vergilendirilmesinin önüne geçilmiş olup, gelir unsurları itibarıyla vergilendirmenin ne şekilde yapılacağı, Türkiye’de elde edilen gelir nedeniyle ödenen verginin Almanya veya Hollanda’da ne şekilde dikkate alınacağı hususları ilgili ülkelerin rehberlerinde açıklanmıştır.

 

Söz konusu Anlaşmaların Türkçe metinlerine ve rehberlere, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat) ulaşılabilmektedir.

Yorum Yazınız

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.