Av Tüfeği Ruhsatı Nasıl Alınır? Pompalı Tüfek Nasıl Alınır?

Av Tüfeği  Ruhsatı Nasıl Alınır? Pompalı Tüfek Nasıl Alınır?

Yazımızda av tüfeği, pompalı tüfek ruhsatlarından bahsedeceğiz ve av tüfeklerini kimlerin alabileceğine değindikten sonra nasıl, nereden, hangi belgelerle birlikte, nereye başvuru yapılması gerektiğini sizlerle paylaşacağız.

Av tüfekleri yivli ve yivsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Yine bu ayrıma göre silah ruhsatları verilmektedir. İlk olarak Yiv nedir onun tanımından konuya başlayalım.

Yiv Nedir? Yivli- Yivsiz Av Tüfeği Ayrımı Nedir?

Yiv ateşli silahlarda merminin yolunda seyrederken dönme hareketi kazanmasını sağlayan namlu içine açılmış birbirine paralel kabarıklıklardan oluşan ve namlu içine spiral görüntü kazandıran kabartı ve oyuklardır. Yiv sayesinde mermi daha fazla hız kazanmaktadır. Bu tür namlulara sahip tüfeklere Yivli Av tüfeği denilmektedir.

Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv – set bulunmayan tüfekler, Yivsiz Av Tüfeği bildiğimiz saçma atan tüfeklerdir.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ

YİVLİ AV TÜFEĞİ:

YİVSİZ AV TÜFEĞİNE NASIL BAŞVURURUM İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Yivsiz Av Tüfeğine İl veya İlçe Emniyet müdürlüklerinden başvuru yaparak sahip olabilirsiniz.

1-) Dilekçe (Emniyetten gittiğinizde temin edebilirsiniz)

2-) Nüfus Cüzdanı (Foroğraf çok eski olmamalı)

3-) 4 Adet Fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

4-) Parmak İzi (Emniyet alıyor zaten, pasaport yeni ehliyet için vermişseniz gerek yok)

5-) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname Harcı (2017 yılı için 31,20 TL.)

6-)Doktor Raporu (Aile Hekimliği, Devlet Hastanesi, Aile hekimi farklı branşlara sevk edebilir)

7-) Vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesi yazısı,  (1.000 TL. üzeri vergi dairesinden basit bir dilekçe ile alınacaktır)

😎 Yarım Kapaklı Dosya(Emniyetten satın alabilirsiniz)

Bu ruhsatname ile bahse konu yivsiz av tüfeğini ikametinizde bulundurabilir veya ruhsatınızın süresi bitmemiş ise kılıfı içerisinde aracınızın bagaj kısmında taşıyabilirsiniz. Ancak Avcılık yapabilmek için Çevre ve Orman Bakanlığınca (Orman Bölge müdürlüğü) verilen AVCILIK BELGESİ (Avlanma kartı) alınması gereklidir.

Silah ruhsatı Fiyatları 2017 yılı için:

Silah Taşıma ruhsatı                            4.015.50 TL

Silah Bulundurma ruhsatı                    1.285,05 TL

Yivli Av Tüfeği ruhsatı                          4.015.50 TL

Yivsiz tüfek ruhsatı                              31,20 TL

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile ilgili yazılmış bir önceki yazımız için aşağıdaki düğmeye tıklayınız

Silah Ruhsatları Nelerdir?Kimler silah Ruhsatı alabilir?

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI ALINMASINA ENGEL HALLER:

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller

 

Madde 14 

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

 1. a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
 2. b)Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intiharyada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
 3. c) Haklarındakamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
 4. d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasınamahkum olanlar,
 5. e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayamahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
 6. f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasınamahkum olanlar,
 7. g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 8. h) Uyuşturucu vepsikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriylemahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,

 

 

 HAVALI TÜFEK VEYA TABANCALAR İÇİN RUHSAT GEREKLİ Mİ? YAZIMIZ AŞAĞIDA PAYLAŞILMIŞTIR

Havalı Tüfek Taşımak Yasak mı? Havalı Tüfek ve Tabancalar İçin Ruhsat Gerekli mi?

 

 

6 Comments

 1. Harun Silah 21 Ocak 2018 Reply
 2. Yakup 9 Şubat 2018 Reply
 3. yavuz 11 Şubat 2018 Reply
 4. yavuz 11 Şubat 2018 Reply
 5. Murat 29 Mart 2018 Reply
 6. Murat 5 Haziran 2018 Reply

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.