Kategori: İlan

İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 5 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor …

Beykent Üniversitesi çeşitli alanlarda 28 Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak …

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta memuru alınacaktır

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, …

ZONGULDAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Tercüman alınacaktır

T.C. ZONGULDAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; 2019 yılına ait bilirkişi listelerinin Zonguldak Merkez …

Bolu 2019 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi başvuru duyurusu

T.C. BOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLAN Ceza Muhakemesi Kanuna Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince; Bolu merkez ve mülhakat adliyelerinde bilirkişilik yapmak amacıyla 2019 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır. …