Garantili Ürünlerde Tamir Süresi ve Tüketicinin Hakları

 Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan cep telefonları, elektronik aletler, gözlükler, arabalar ve aklınıza gelemeyecek sayıda birçok kullanım eşyası garanti belgesi ile satılmaktadır. Garantili olarak aldığımız bu ürünlerin bozulması durumunda ne yapmalıyız, yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir miyiz, bedel iadesi isteyebilir miyiz, tüketici olarak haklarımız nelerdir, tamir edilen üründe garanti süresi ne zaman başlar benzeri sorulara cevap arayacağımız hukuki bir rehber niteliğinde bir yazı hazırladık.

    Bilindiği Üzere Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Gereğince bazı ürünler Garanti Belgesi ile satılmak zorundadırlar.

Bu ürünlerin listesi için TIKLAYINIZ

Garanti Belgesinde Yer alması Gereken Zorunlu Bilgiler
Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

e) Garanti süresi,

f) Azami tamir süresi,

g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

Peki yukarıdaki listede sayılan ürünlerden birisini garantili olarak aldık ve garanti süresi içerisinde bozuldu, haklarımız nelerdir?

Cevap:

1-)Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı: İlk olarak satıcı, üretici veya ithalatçıdan ücretsiz onarım isteme hakkını kullanabiliriz. Bu hakkın kullanımında satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsil yani ortak sorumludur. Herhangi birisine başvurabiliriz. Garanti Belgesi yönetmeliğinin 8 maddesine göre satıcı hiçbir ücret talep etmeden malın onarımını yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür;

Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı
(1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. (2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur

Teknik Servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir sürelerince tamamlanmak zorundadırlar. Bu süre çoğunluklar 20 İŞ GÜNÜ olarak belirlenmiştir.

Azami Tamir Süreleri İçin  TIKLAYINIZ

Peki Yetkili Servise teslim ettiğimiz mal;

a-) azami süreler içerisinde tamir edilmedi,

b-)tamir edildikten sonra garanti süresi içerisinde  tekrar bozuldu

c-) tamir edilmesinin mümkün olmadığını servis tarafından bize bildirdi,

Bu durumlar karşısında ne yapabiliriz?
Cevap: Bu durum karşısındaki haklarımız seçimlik haklardır.

a-) tüketici malın bedel iadesini, (Malın parasının tamamını isteyebiliriz)

b-) ayıp oranında bedel indirimini(Bozuk kısım kadar malın fiyatından indirim isteyebiliriz)

c-) imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini(Malın aynısının yenisini veya üst modelini isteyebiliriz)

Satıcılar bu taleplerimizden herhangi birisini yerine getirmek zorundadırlar, üretici ve ithalatçıda bu durumda müteselsilen sorumludur.

Ancak Malın yenisi ile değiştirilmesi satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketicinin diğer iki haktan birisini seçmemiz gerekmektedir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Peki malın yenisi ile değiştirmesini seçtik satıcıda kabul etti, işte bu durumda 30 gün içerisinde bizlere malın yenisini teslim etmek zorundadır.

Örneğin bir cep telefonunu teknik servise tamir için verdik ve 20 iş günü içerisinde tamir edemedi, 20 iş gününün bitiminde malın yenisini veya üst modelini istiyoruz, satıcıda bize 30 gün içerisinde yenisi veya üst modelini vermek zorundadır.

Değiştirilen malın garanti süresi ne zaman başlar?

Yukarıdaki süreler dahilinde satıcı malı yenisi ile değiştirdiğinde garanti süresi ilk satılan maldan kalan garanti süresidir. Sıfırdan BAŞLAMAZ. Kalan süre içerisinde tekrar bozulur ise yukarıdaki haklarımızı tekrar isteyebilmekteyiz.

Kullanım Hatası Hallerinde Ne Yapmalıyız?

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında ücretsiz onarım, bedel isteme, yenisi ile değiştirme gibi haklardan hiçbirisini kullanamaz. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İÇİN TIKLAYINIZ

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖNEMLİ BİLGİ!!!

Garanti süresi içerisinde bir cep telefonunu teknik servise verirsek onun yerine bir yedeğini tamir süresi bitene kadar isteyebilir miyiz? Cevabı aşağıdaki yazıda;

YEDEK TELEFON HAKKI NEDİR? GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE SERVİSE VERİLEN MAL İÇİN HANGİ KOŞULLARDA BENZER ÜRÜN VERİLMELİDİR?

 

86 Comments

 1. senem 20 Haziran 2018 Reply
  • admin 21 Haziran 2018 Reply
 2. Murat SANDIKCI 25 Temmuz 2018 Reply
  • admin 25 Temmuz 2018 Reply
   • mesut baba 9 Kasım 2018 Reply
 3. Agah demirkol 1 Ağustos 2018 Reply
  • admin 1 Ağustos 2018 Reply
 4. İsmail 2 Ağustos 2018 Reply
  • admin 3 Ağustos 2018 Reply
 5. erhan yılmaz 7 Ağustos 2018 Reply
  • admin 7 Ağustos 2018 Reply
 6. yakup 7 Ağustos 2018 Reply
  • admin 7 Ağustos 2018 Reply
   • yakup 31 Ağustos 2018 Reply
 7. Hamza 7 Ağustos 2018 Reply
 8. Abdulvahap 7 Ağustos 2018 Reply
 9. ERTUĞRUL TUĞ 8 Ağustos 2018 Reply
 10. MUSTAFA 9 Ağustos 2018 Reply
  • admin 9 Ağustos 2018 Reply
 11. Behiye 11 Ağustos 2018 Reply
  • mesut baba 9 Kasım 2018 Reply
 12. Anıl 12 Ağustos 2018 Reply
 13. Okan UYSAL 16 Ağustos 2018 Reply
 14. Davut 18 Ağustos 2018 Reply
 15. Cemile 27 Ağustos 2018 Reply
  • admin 27 Ağustos 2018 Reply
  • admin 27 Ağustos 2018 Reply
 16. yakup 31 Ağustos 2018 Reply
 17. Best 31 Ağustos 2018 Reply
 18. Selinn 1 Eylül 2018 Reply
  • admin 1 Eylül 2018 Reply
 19. Nazli 1 Eylül 2018 Reply
  • admin 1 Eylül 2018 Reply
 20. Emre 12 Eylül 2018 Reply
  • admin 16 Eylül 2018 Reply
 21. murat tavasapı 14 Eylül 2018 Reply
  • admin 16 Eylül 2018 Reply
 22. Harun yetkin 20 Eylül 2018 Reply
  • admin 22 Eylül 2018 Reply
 23. Handan K. 24 Eylül 2018 Reply
 24. Servet 25 Eylül 2018 Reply
 25. Vedat 26 Eylül 2018 Reply
 26. Mert 27 Eylül 2018 Reply
  • admin 28 Eylül 2018 Reply
 27. Berkin Polga 29 Eylül 2018 Reply
  • admin 2 Ekim 2018 Reply
   • Berkin Polga 5 Ekim 2018 Reply
 28. celal 29 Eylül 2018 Reply
 29. Azize yıldız 3 Ekim 2018 Reply
 30. Huseyin demir 4 Ekim 2018 Reply
  • admin 8 Ekim 2018 Reply
 31. Huseyin demir 4 Ekim 2018 Reply
 32. mehmet 6 Ekim 2018 Reply
 33. Ahmet 6 Ekim 2018 Reply
  • admin 8 Ekim 2018 Reply
 34. Fırat 8 Ekim 2018 Reply
  • admin 9 Ekim 2018 Reply
 35. Firat 9 Ekim 2018 Reply
 36. Didem Mutluer 10 Ekim 2018 Reply
 37. münevver 22 Ekim 2018 Reply
  • admin 25 Ekim 2018 Reply
 38. merve 26 Ekim 2018 Reply
  • admin 26 Ekim 2018 Reply
 39. Safiye Niyazi 29 Ekim 2018 Reply
  • admin 30 Ekim 2018 Reply
 40. emre kalay 31 Ekim 2018 Reply
  • admin 1 Kasım 2018 Reply
 41. Murat m 31 Ekim 2018 Reply
 42. Alican Esen 2 Kasım 2018 Reply
 43. Gökhan 4 Kasım 2018 Reply
 44. ALİ TANRISEVER 7 Kasım 2018 Reply
 45. Yusuf Deniz 7 Kasım 2018 Reply
 46. HALİS TAŞDEMİR 9 Kasım 2018 Reply

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.