Havalı Tüfek Taşımak Yasak mı? Havalı Tüfek ve Tabancalar İçin Ruhsat Gerekli mi?

Halk arasındaki tabiriyle “demir bilya atan tabanca” olarak ta bilinen havalı tüfek ve tabancalar konusunda hepimiz bir şeyler duymuşuzdur. Bu tür silahlar çok etkili olabilmektedir. Yazımızda sizlere havalı tüfek ve havalı tabancaların yasal olup olmadıkları, kullanım veya taşınmaları için ruhsat gerekip gerekmediği, havalı tüfeklerin tabi olduğu kanunların hangileri olduğu, havalı tüfeklerle avlanmasının yasal olup olmadığı benzeri bilinmeyen sorulara cevap arayacağız.

SORU: Havalı Tüfek veya Havalı Tabanca Nedir?

Havalı tabanca veya tüfek, sıkıştırılmış hava yardımıyla saçma atabilen silah çeşididir. Bunlar, hava pistonlu, yaylı ya da karbondioksit tüplerle çalışabilir.

SORU: Havalı Tüfek veya Tabancaların Kanuni Tanımı Nedir?

Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.

Havalı Tabanca:

 

Havalı Tüfek:

 

SORU: Havalı Tüfek ve Tabancalar Hangi Kanuna Tabidir?

Havalı Tüfek ve Tabancalar “Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun” tabidir. (Yazının sonunda ilgili kanun ve yönetmelikler paylaşılacaktır.)

SORU: Havalı Tüfek ve Tabancalar İçin Ruhsat Gerekli Midir?

Kanunda ve yönetmelikte havalı tüfek ve tabancalar için ruhsat gerektiği konusunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Kanunun “Satışta aranacak belgeler” başlıklı 8. Maddesinde;

“Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.”

Havalı tüfek ve tabancaların satışında düzenlenen faturada silaha ilişkin bilgiler ve alıcıya ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bu tür silahların taşınması veya bulundurulması sırasında faturanın yanınızda bulunması gerekmektedir. Yukarıda kanun maddesinde de yazıldığı üzere satıcılar bu tür silahlara ilişkin bilgileri emniyete göndermektedir. Bu yüzden havalı tüfek ve tabanca satın alınması kullanılması ve benzeri durumlarda fatura bulundurulması büyük önem arz etmektedir.

SORU: Havalı Tüfek Avlanma sırasında kullanılabilir mi?

Cevabımız HAYIR. Havalı tüfeği avda kullanabilir miyiz sorusunun cevabını bize 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu verecektir.

Kanunun “avlanma esas ve usulleri” başlıklı 6. Maddesinde;

“              Madde 6 – Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak şartıyla, yasalarla izin verilen silâh, araç ve eğitilmiş hayvanlarla, avlanma plânlarına veya Merkez Av Komisyonu kararlarına göre yapılır.

Zehirle avlanmak yasaktır. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz…”

SORU: Havalı Tüfek veya Tabanca Bulundurmak Suç Mudur?

Havalı tüfek ve tabancaları bulundurmak yukarıda anlattığımız şekilde kanuna ve yönetmeliğe uygun yapılması halinde herhangi bir suç tekil etmemektedir.

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun

 

YÖNETMELİK

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu

 

Av Tüfekleri ve Ruhsatları Konusundaki Yazımız İçin;

Av Tüfeği Ruhsatı Nasıl Alınır? Pompalı Tüfek Nasıl Alınır?

 

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.