İSKÂNI ALINMAMIŞ EV ALINIR MI?

Bugünkü yazımızda iskânı alınmamış ev alınır mı sorusuna yanıt arayacağız.

İskân sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük olup “yurtlandırma, yurtlanma” manasına gelmektedir.

Literatürde ise projesi tamamlanmış inşaat hali bitmiş bir binanın projeye uygun şekilde yapıldıktan sonra müteahhit tarafından belediyeye başvurularak alınan oturma izni belgesi manasına gelmektedir.

Dolayısıyla iskânı olmayan ev aslında inşaatı tamamlanmamış ev sayılır. İskânı alınmamış evin elektrik ve suyu şantiyeden karşılanmakta ve normalden daha pahalı faturalar ödeyeceğiniz anlamına gelmektedir.

İskân alınamamasının nedenleri arasında birçok neden yatmaktadır. Bunlar arasında binanın söz konusu projeye aykırı şekilde tamamlanması, kanuni prosedür ve ona bağlı harçlardan ve sigorta primleri gibi vesaire giderleri ödememesi vs. halinde iskan izni verilmemektedir.

İskânı alınmamış evin ancak kat irtifakı olur, kat mülkiyeti ise ancak iskân belgesi alındıktan sonra alınabilir.

İskân belgesi alınmamış evi satın almak beraberinde birçok sorunu beraberinde getirmektedir.  Anayasa Mahkemesinin bu yönde tapunun iptaline kadar gidebilecek kararları bulunmaktadır.

Bu yüzden tavsiyemiz ev almadan önce beğendiğiniz evin iskanının olup olmamasına belediyenin imar müdürlüklerine danışarak öğrenmeniz yönünde olacaktır.

Yorum Yazınız

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.