Kiralık Araçla Kaza Durumunda Hasarı Kim Öder?

Kiralık araçlarda her araçta olduğu gibi trafik sigortası zorunludur. Ancak kiralık araçlarda kasko sigortası olması zorunlu mudur? Kaskosu olmayan kiralık araç ile kaza yapılması durumunda maddi hasarı kim öder.  Yazımızda Yargıtay’a taşınmış örnek bir olaydan bahsedeceğiz.

Yaşanan örnek olayda bir vatandaş bir araç kiralama şirketinden bir araba kiralar, kiraladığı araç ile kırmızı ışıkta geçer ve kendi hatasından dolayı başka bir araç ile kaza yapar. Yaşanan kaza sonucu maddi hasar ortaya çıkar.

Kiralık aracın sigortası karşı tarafın hasarını öder, ancak kiralık aracın kaskosu olmadığı için kiralık araçta meydana gelen hasarı kiralama şirketi vatandaştan ister.

Bu durum üzerine vatandaş kendisinden istenilen 23.196,00 TL nin 10.500,00 TL tutarını araba kiralama şirketine öder.

Araç kiralama şirketi kalan 12.696,00 TL için vatandaşa dava açar.

Vatandaş mahkeme sırasında aracın kazadan kısa bir süre önce kasko sigortasının süresinin sona erdiği ve süresinde primlerinin davacı tarafından yatırılmadığını tespit ettiklerini, zararın sigorta tarafından tahsil edilemediğinden kendisine karşı dava açıldığını, zarara davacının katlanması gerektiğini iddia eder ve mahkeme vatandaşı haklı bulur.

Mahkeme kararında; davacının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek süresi dolan kasko sigortasını yeniletmediği, kazaya karışan aracın kaza tarihi itibariyle kara araçları kasko sözleşmesinin bulunmadığı, hususlarını belirtir.

Bu durum üzerine araç kiralama şirketi dosyayı Yargıtay’ a taşır.

Yargıtay konuya farklı bir açıdan bakar ve kiralık aracın sözleşmesini inceler.

Yargıtay  3. Hukuk Dairesi  2017/2267 sayılı kararının ilgili bölümünü aşağıda sizler ile paylaşıyoruz.

“Sözleşmenin SİGORTA başlıklı C bendinde; kiralayanın, araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalamış olduğu, kiracı için ilave bir pirim ödemesi gerektirmeyen Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile kazaya karışan Erboy aracını kullanan kişi haricindeki 3.şahısların tedavi giderleri ile maddi hasarların, ölüm ve sakatlık giderlerinin kanunla çizilmiş limitler dahilinde karşılanacağı belirtilmiş ve kiracının %100 kusurlu olduğu durumlarda sigortanın geçersiz sayılarak kiracının zararın tamamından şahsen sorumlu olacağı kararlaştırılmıştır. 26.06.2012 tarihli kaza tespit tutanağına göre davalının kullanımında olan kiralama konusu aracın, davalının kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle asli ve tam kusurlu olarak kazaya sebebiyet verdiği ve %100 kusurlu bulunduğu, mevcut Kasko Sigorta Poliçesine göre de aracın Kasko süresinin 04.05.2012 tarihinde dolduğu ve kaza tarihinde Kasko Sigortası Poliçe bilgisine rastlanılmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı kiralayan, kiralama konusu araç için Mecburi Mali Mesuliyet Sigortasının olmasını taahhüt etmiş ise de, sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı üzere kiracının %100 kusurlu olduğu durumlarda sigorta geçersiz sayılacağından Mahkemece; kiracının asli ve tam kusurlu olarak sebebiyet verdiği kaza sonucu oluşan zarardan sorumlu olması gerekeceği gözetilerek davacının taleplerinin değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.”

Yargıtayın bu kararından çıkan sonuca göre okuyucularımıza tavsiyemiz kiraladığınız aracın kaskosunun olup olmadığına ve kiralama sözleşmesine mutlaka bakmanız, sözleşmede anlamadığınız/tereddütde kaldığınız yerleri kiralayan firmaya sormanızı tavsiye etmekteyiz.

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.