Kredi ve Banka Kartları Kapatma ve Limit Azaltma İşlemlerine İlişkin Yeni Düzenleme Yapıldı

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve paradan sonra en sık kullanılan ödeme yöntemleri olan kredi ve banka kartları konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Müşteriler özellikle kart iptali veya limit değişikliği konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Yazımızda yapılan bu yeni düzenlemeleri sizler ile paylaşacağız.

06/07/2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede “BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre kart iptali veya kart limit azaltma talepleri en geç 7 gün içerisinde müşterinin isteği doğrultusunda sonuçlandırılacaktır;

“Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur.”

“Kart çıkaran kuruluşlar limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alır.”

Kredi kartı kapatma ve limit azaltma talebi kaç gün içerisinde sonuçlandırılır?

Yapılan düzenlemeye göre kart çıkaran kuruluşlar 7 gün içerisinde bu talebi sonuçlandırmak zorundadır.

Kredi Kartı Limitleri Nasıl Belirlenir?

Sorunun cevabı için aşağıdaki yazımıza göz atınız

Kredi Kartı Toplam Limitleri Nasıl Belirlenir İsimli Yazımız İçin Tıklayınız

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelik

 

Kredi Kartı Faiz Oranları Yükseldi! Kredi Kartı Borçlarını İhtiyaç Kredisi Çekip Kapatmak Mantıklı Bir Yaklaşım mıdır?

 

Yorum Yazınız

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.