Mağazadan ve İnternet Üzerinden Alınan Ürünün İadesi ve Cayma Hakkı?

Mağazadan aldığımız veya internet üzerinden aldığımız bir ürünü iade etme düşüncesine neredeyse hepimiz yaşantımızda en az bir kez kapılmışızdır. Peki Mağazadan görerek aldığımız bir ürünü veya internet üzerinden satın almış olduğumuz bir ürünü sebepsiz yere pişmanlık dolayısıyla iade edebilir miyiz? Eğer iade edebilir isek kaç günde iade etmemiz gerekir. İşte yazımızda  Cayma Hakkı hususunu açıklığa kavuşturacağız. Mağazadan ve İnternet Üzerinden Alınan Ürünlerin sebepsiz yere pişmanlık dolayısıyla iadesi Konusunda ve Cayma Hakkının Genel Tanımı hususunda Tüketicinin Hakları, Mevzuat Dayanakları ve Bilinmesi Gerekenler. Rehber Niteliğinde Bir Yazı Hazırladık.

CAYMA HAKKI

İlk olarak cayma hakkı dediğimiz kavramı tanımlamaya çalışalım. Cayma hakkı tüketicinin yapılan bir sözleşmeden herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin caymasıdır. Burada tüketici sözle yapma iradesini geri alır.

 

Mağazalardan Satın Alınan Ürünün İadesi

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Mağazadan görerek satın alınan ürünlere cayma hakkı tanınmamıştır. Bu bakımdan kulaktan dolma bilgi olarak duymuş bulunduğumuz kanuna göre “Bir gün” veya “Yedi gün” gibi sürelerde sebepsiz yere alınan ürün iade edilmelidir gibi sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Kanuna göre Mağazaların satmış oldukları ürünleri sebepsiz yere iade alma zorunlulukları yoktur.

Ancak;

1-)Satın alınan mal için Mağaza ile iade konusunda özel bir anlaşmanız bulunuyor ise,

2-)Ürünü satın aldığınız mağazanın iade veya pişmanlık hakkı tanıdığı konusunda yazılı bir beyanı bulunuyor ise,

3-) Ürünü satın aldığınız mağazanın iade veya pişmanlık hakkı tanıdığı resmen biliniyorsa,

Mağazadan satın almış olduğunuz ürünü şartlar sağlandığı takdirde iade edebilirsiniz. Bazı mağazalar 15 (Onbeş) gün içerisinde satın alınmış ürünü koşulsuz olarak aynen iade alırken bazı mağazalar 7 yedi gün içinde bazıları ise aynı gün koşulsuz olarak ürün iadesi yapmaktadır. Ancak bu iadelerin şartlarını ve sürelerini tamamen mağazalar kendi şirket politikalarına göre kendi inisiyatifleri doğrultusunda müşteriye bir güven veya jest olarak sağlamaktadır. Tekrar belirttiğim gibi mağazadan alınan ürünün iadesinin zorunlu olduğu konusunda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

İnternet Üzerinden Sipariş Edilerek Alınan Ürünün İadesi

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Mesafeli Sözleşme şu şekilde tanımlanmıştır.

Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Kanunda internet üzerinden alınan ürünler mesafeli sözleşme kapsamına alındığı için bu ürünleri sebepsiz yere hiçbir cezai şart ödemeden pişmanlık dolayısıyla iade edilebilmektedir. Kısacası internet üzerinden alınan ürünlerde cayma hakkı kanunen zorunlu olarak tanınmaktadır.

Kanuna göre Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Burada önemli olan husus cayma hakkının kullanılacağını Mağazaya yasal süresi içinde fax veya posta benzeri iletişim araçları ile bildirilmesidir. Tüketici 14 gün içinde satın almış olduğu ürünü açıkça belirterek bu ürünü iade etmek istediğini yazı ile mağazaya bildirmelidir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre soru cevap şeklinde cayma hakkı kullanımı:

Soru: Cayma Hakkı Kaç Günde Kullanılır?

-Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Soru: Cayma Hakkı Kullanımı Süresi Ne Zaman Başlar?

-Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Soru: Cayma Hakkının Kullanılacağı Satıcıya Nasıl Bildirilir?

-Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Soru: Cayma Hakkı Kullanımına İlişkin Örnek Form Nasıl Olmalıdır?

-Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, örnek formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

Soru: Cayma Hakkında Satıcının Yükümlülükleri Nelerdir?

1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Soru: Cayma Hakkında Tüketicinin Yükümlükleri Nelerdir?

(1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Yazımız işinize yaramış ise lütfen beğenin ve paylaşın.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Tıklayınız

 

İnternet Alışverişlerinde Cayma Hakkı İstisnaları Nelerdir?

 

Mağazadan ve İnternet Üzerinden Alınan Ürünlerde Firmaların Tüketiciye Tanıdıkları İade Süreleri ve iade Şartları

Etiketler: Mağazadan alınan ürünün iadesi, internetten alınan ürünün iadesi, iade, pişmanlık, cayma, cayma hakkı, tüketici, mesafe, mesafeli sözleşme, kanun, yönetmelik, tüketicinin korunması, tüketici hakem heyeti, satıcı, sağlayıcı

Ayıplı Mallarda Tüketicinin Hakları, Kusurlu Malların İadesi , Değişimi ve Tamiri – Örnek Yargıtay Kararları

 

148 Comments

 1. Engin Günindi 2 Mayıs 2017 Reply
  • admin 2 Mayıs 2017 Reply
 2. Demet 5 Mayıs 2017 Reply
 3. admin 5 Mayıs 2017 Reply
 4. Mehtap elver 9 Mayıs 2017 Reply
  • admin 10 Mayıs 2017 Reply
 5. Mehtap elver 10 Mayıs 2017 Reply
 6. tuğba öner 31 Mayıs 2017 Reply
 7. Sinan 12 Haziran 2017 Reply
  • admin 15 Haziran 2017 Reply
 8. Sinan 12 Haziran 2017 Reply
 9. tuğba öner 20 Haziran 2017 Reply
  • admin 20 Haziran 2017 Reply
 10. rahiye 23 Haziran 2017 Reply
 11. admin 23 Haziran 2017 Reply
 12. melis 16 Temmuz 2017 Reply
  • admin 17 Temmuz 2017 Reply
 13. Mesut Baba 20 Temmuz 2017 Reply
  • admin 25 Temmuz 2017 Reply
 14. dilek 22 Temmuz 2017 Reply
 15. admin 25 Temmuz 2017 Reply
 16. Ticaret Hanem 27 Temmuz 2017 Reply
  • admin 28 Temmuz 2017 Reply
 17. Bircan 29 Temmuz 2017 Reply
  • admin 31 Temmuz 2017 Reply
 18. Tulin 30 Temmuz 2017 Reply
  • admin 31 Temmuz 2017 Reply
 19. onurover 14 Ağustos 2017 Reply
  • admin 31 Ağustos 2017 Reply
 20. Zeynep 29 Ağustos 2017 Reply
  • admin 31 Ağustos 2017 Reply
 21. habibe 31 Ağustos 2017 Reply
  • admin 31 Ağustos 2017 Reply
 22. admin 31 Ağustos 2017 Reply
 23. aslan 21 Eylül 2017 Reply
 24. caner 16 Ekim 2017 Reply
  • admin 16 Ekim 2017 Reply
 25. öykü 22 Ekim 2017 Reply
  • admin 23 Ekim 2017 Reply
 26. Cansu 5 Kasım 2017 Reply
 27. hakan diler 12 Kasım 2017 Reply
  • admin 13 Kasım 2017 Reply
 28. Murat Koçyiğit 7 Aralık 2017 Reply
  • admin 8 Aralık 2017 Reply
 29. admin 8 Aralık 2017 Reply
 30. Hilal yıldız 11 Ocak 2018 Reply
 31. AYSEGUL 13 Ocak 2018 Reply
  • admin 13 Ocak 2018 Reply
 32. Mehmet 17 Ocak 2018 Reply
  • admin 18 Ocak 2018 Reply
   • Mehmet 18 Ocak 2018 Reply
    • admin 18 Ocak 2018 Reply
 33. Oktay 20 Ocak 2018 Reply
  • admin 24 Ocak 2018 Reply
 34. Erdem 26 Ocak 2018 Reply
  • admin 30 Ocak 2018 Reply
 35. Burcu 29 Ocak 2018 Reply
  • admin 30 Ocak 2018 Reply
 36. Sezen 23 Şubat 2018 Reply
 37. admin 23 Şubat 2018 Reply
 38. Mine 25 Şubat 2018 Reply
 39. hasan 5 Mart 2018 Reply
 40. admin 6 Mart 2018 Reply
 41. Mesut 9 Mart 2018 Reply
 42. admin 9 Mart 2018 Reply
 43. Kübra Atasever 9 Mart 2018 Reply
 44. admin 12 Mart 2018 Reply
 45. Kübra 14 Mart 2018 Reply
 46. Atokgoz 5 Nisan 2018 Reply
 47. admin 6 Nisan 2018 Reply
 48. Atokgoz 6 Nisan 2018 Reply
 49. admin 10 Nisan 2018 Reply
  • admin 25 Nisan 2018 Reply
 50. zehra 30 Mayıs 2018 Reply
  • admin 30 Mayıs 2018 Reply
 51. Fatima 26 Temmuz 2018 Reply
  • admin 27 Temmuz 2018 Reply
 52. Mustafa arpaci 4 Ağustos 2018 Reply
 53. Mustafa arpaci 4 Ağustos 2018 Reply
  • Mustafa arpaci 4 Ağustos 2018 Reply
   • admin 4 Ağustos 2018 Reply
 54. mustafa ulu 7 Ağustos 2018 Reply
  • admin 7 Ağustos 2018 Reply
 55. Meltem 8 Ağustos 2018 Reply
  • admin 9 Ağustos 2018 Reply
 56. Emre Çınar 14 Ağustos 2018 Reply
  • admin 14 Ağustos 2018 Reply
 57. Esra 14 Ağustos 2018 Reply
  • Esra 14 Ağustos 2018 Reply
  • admin 15 Ağustos 2018 Reply
 58. Ayten 20 Ağustos 2018 Reply
 59. Ayten 20 Ağustos 2018 Reply
  • admin 20 Ağustos 2018 Reply
 60. Abdullah 27 Ağustos 2018 Reply
  • admin 28 Ağustos 2018 Reply
 61. Ela 28 Ağustos 2018 Reply
 62. Ela 28 Ağustos 2018 Reply
 63. Berke 31 Ağustos 2018 Reply
 64. HARUN GÜNDÜZ 14 Eylül 2018 Reply
  • admin 16 Eylül 2018 Reply
 65. Harun 14 Eylül 2018 Reply
  • admin 16 Eylül 2018 Reply
 66. Hakan Ülger 15 Eylül 2018 Reply
 67. Selcuk boyraz 26 Eylül 2018 Reply
  • admin 27 Eylül 2018 Reply
 68. H. Nurefşan 27 Eylül 2018 Reply
  • admin 28 Eylül 2018 Reply
 69. Ceylan 3 Ekim 2018 Reply
  • admin 3 Ekim 2018 Reply
 70. mesut 5 Ekim 2018 Reply
  • admin 8 Ekim 2018 Reply
 71. Kzlkn 6 Ekim 2018 Reply
 72. Onur 10 Ekim 2018 Reply
 73. MEHMET 16 Ekim 2018 Reply
  • admin 25 Ekim 2018 Reply
 74. muammer 17 Ekim 2018 Reply
  • admin 25 Ekim 2018 Reply
 75. Elif 20 Ekim 2018 Reply
  • admin 25 Ekim 2018 Reply
 76. mukerrem 22 Ekim 2018 Reply
  • admin 22 Ekim 2018 Reply
  • admin 22 Ekim 2018 Reply
 77. mukerrem 22 Ekim 2018 Reply
 78. Ayhan 27 Ekim 2018 Reply
 79. füsun 29 Ekim 2018 Reply
  • admin 30 Ekim 2018 Reply
 80. Mine 29 Ekim 2018 Reply
  • admin 30 Ekim 2018 Reply
 81. Aleyna 31 Ekim 2018 Reply
  • admin 1 Kasım 2018 Reply
 82. Ekrem ERTUNÇ 2 Kasım 2018 Reply
 83. Ali 2 Kasım 2018 Reply
 84. Efe 3 Kasım 2018 Reply
 85. Aysel 6 Kasım 2018 Reply

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.