SES KAYDI ALMAK SUÇ MU? TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KAYIT ETMENİN HUKUKİ SONUCU NEDİR?

Günümüzde gelişen cep telefonu teknolojisi ile birlikte çeşitli mobil uygulamalar ortaya çıkmıştır. Özellikle yapılan telefon görüşmelerin kaydedilmesine yönelik uygulamaların kullanımı giderek artmaya başlamıştır. Peki telefon görüşmesi yaptığınız kişi sizle olan görüşmesini cep telefonuna bu uygulamaları kullanarak izinsiz kaydedebilir mi? Kaydettiği bu ses kayıtlarını sizin aleyhinize kullanabilir mi? Sizinle yaptığı telefon görüşmesini başkalarına dinletebilir mi? Telefonda ses kaydı yasal mı? Tüm bunlar kanuna göre suç mu? Hukuki sonuçları nelerdir? Tüm merak ettikleriniz cevabı yazımızda paylaşılmıştır.

Son günlerde Google Playstore, appstore ve diğer uygulama mağazalarında görüşme kaydedici uygulamalarının indirilmesi rakamlarında büyük artış olduğu görülmektedir.

Bu tür uygulamalar sizinle karşı taraf arasında yapılan telefon görüşmesinin kayıt edilmesini sağlar. Bu uygulamaları kullanarak sizinle karşı taraf arasında yapılan özel görüşmeyi izinsiz olarak kayıt altına almış olursunuz.

Peki yapılan bu işlemin hukuk sistemimiz karşısındaki konumu nedir?

Telefon Görüşmeleri Kayıt Uygulamaları Nedir? Nasıl Çalışır?

Bu tür uygulamalar taraflar arasında yapılan görüşmeleri telefonun hafızasına veya flash belleğine kaydeden uygulamalardır. Uygulamayı kullanan kişi yapmış olduğu görüşme sonrasında görüşme kayıtlarına erişebilir ve tekrar dinleyebilir, bu görüşmeyi başkalarına veya sosyal medyaya aktarabilir.

Telefon Görüşmelerinin Kayıt Edilmesi ve Kullanılması Suç Mudur?

Bu soruya cevabımız EVET olacaktır.

Kişiler arasında yapılan görüşmenin diğer tarafın rızası olmaksızın kaydedilmesi suç teşkil etmektedir. İnsanlar her ne kadar iyi niyetle, günlük yaşamı kolaylaştırmak veya küçük çaplı dedikodu yapmak, halk arası tabirle gırgır geçmek için bu tür uygulamaları yüklese de bazen işler rayından çıkmakta ve yapılan bu eylem suça dönüşebilmektedir.

Türk Ceza Kanunu 132. Maddesinde;

 “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.”

“Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Denilmektedir.

Yine aynı madde devamında;

“Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Denilmektedir.

İzinsiz Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Ceza Muhakemesi Kanununa göre hukuka aykırı olarak elde edilen deliller kullanılamaz.

CMK 217. Maddesinde; “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.” Denilmektedir.

Ancak bu durumun Telefon görüşme ve ses kayıtları için Yargıtay içtihatlarına da yansıyan istisnaları oluşmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21.05.2013 tarihli ve 2012/1270 esas, 2013/248 sayılı kararında da vurgulandığı üzere; kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlar dışında, karşı tarafın konuşmalarını gizlice kaydetmesi hukuka uygun kabul edilemez.

Peki yukarıda bahsedilen kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ani gelişen durumlar nelerdir?

Duruma örnek vermek gerekirse kişi kendine yönelik bir tehdit, şantaj, hakaret veya tacize maruz kalıyor ve bu durumu yetkili makamlara delil olarak sunmak üzere kayıt altına alıyor ise, olayı eğer anlık kayıt altına almaz ise başkaca delil olarak yetkili makamlara sunma imkanı bulunmaz ise yapılan bu kayıtlar delil olarak kullanılabilir.

Örneğin bir kişi karşısındakine sözlü olarak hakaret ediyor, ve onu sözlü olarak taciz ediyor ise o anda diğer kişi telefonu ile ses veya görüntü kaydı alabilir ve o kayıdı delil olarak kullanabilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır.

Konuya Yargıtay kararına yansımış bir örnek ile devam edeceğiz;

Tacize uğradığını iddia eden bir kişi kendisine yapılan cevapsız aramadan sonra karşı tarafı arayarak, planlı bir şekilde karşı tarafı konuşturmaya yönelik görüşme yapar, sorduğu sorularla karşı tarafı yönlendirir, yani sonuç olarak görüşmeyi planlı bir şekilde hazırlıklı olarak kayıt altına alırsa hukuka uygun kabul edilmiş sayılmaz.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararının İlgili Bölümü Aşağıda Paylaşılmıştır.    ( 2017/10713 E.  ,  2018/2242 K.)

TCK İlgili Maddeler;

TÜRK CEZA KANUNU (PDF) İÇİN TIKLAYINIZ

 

Hakaret, SMS yoluyla Hakaret, Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Gıyabi Hakaret

 

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.