Soruşturma ve İnceleme Raporları Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında İstenebilir mi?

Özellikle kamu görevlilerinin veya diğer vatandaşları ilgilendiren soruşturma ve inceleme raporları tarafları ilgilendirmektedir. Taraflar bazen kendileri hakkında olan bu raporları merak etmekte ve bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında ilgili idarelerden istemektedir. Ancak bazı zamanlarda idareler konunun soruşturma kapsamında olduğu ve bilgi edinme kanunundan istisna olduğunu ileri sürerek raporları ilgililere vermemektedir. Yazımızda bu konuya aydınlık getireceğiz ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararları ile konuya açıklık kavuşturacağız.

 

İlk olarak kısaca bilgi edinme hakkı kanunundan başlamakta fayda bulunmaktadır. Bilgi edinme hakkı vatandaşların kamu kurum, kuruluş ve benzeri kamu idarelerinden talep ettikleri bilgi veya belgelerin kendilerine sunulması özgürlüğüdür.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için, bilgi edinme hakkı kanunu kapsamı, kimlerim başvuru yapabileceği, nasıl başvuru yapılabileceği, başvuru dilekçe örneği, süreler ve benzeri konularda bilgi almak için aşağıda paylaşılan yazımıza göz atmanızı öneririz.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hakkında Detaylı Bilgiler ve Sık Sorulan Sorular

 

Haklarında idari soruşturma yürütlen kamu görevlileri bazen kendilerine haksızlık yapıldığına inanabilirler veya haklarında düzenlenen soruşturma raporlarını merak edebelir veya soruşturmaları dava konusu yapabilirler. Böyle bir durumda ilk adım kamu idaresinden soruşturma raporunu bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istemek olacaktır.

Bilgi edinme hakkı kanunun 19. Maddesinde;

Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;

 

  1. a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,

  2. b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,

  3. c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,

  4. d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

Denilmektedir.

Birçok kamu idaresi bu maddeye dayanarak ilgililere bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında rapor örneklerini vermemektedir.

Ancak bazı zamanlarda Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Soruşturma Raporlarının bir örneklerinin söz konusu idarece varsa üçüncü kişilere ait bilgiler çıkarıldıktan sonra ilgiliye verilmesine karar vermektedir. Bu konuda özellikle soruşturmanın sona ermiş olmasına dikkat edilmektedir.

 

Örneğin;

http://www.bedk.gov.tr/HaberDetay.aspx?h=bfe97267-a4f6-4c36-93c8-60afe1fba3b9

 

Yine bilgi edinme değerlendirme kurulu’nun 05/04/2004 tarihli ve 2004/16 sayılı kararında “…talep ettiği soruşturma raporunun bir suretinin, söz konusu Müdürlükçe varsa üçüncü kişilere ait bilgiler çıkarıldıktan sonra adı geçene verilmesine oy birliği ile karar verildi.” Denilmektedir.

Bu bakımdan kamu görevlileri haklarında yürütülen soruşturma raporlarının bir örneğini kurumlarından istedikleri sırada kendilerine verilmemesi halinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na 15 gün içerisinde itirazda bulunmaları tavsiye edilmektedir.

Yorum Yazınız

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.