TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR? NEREYE BAŞVURULMALIDIR ? İTİRAZ SÜRESİ NE KADARDIR?

Birçoğumuzun başına  gelmiştir…. O trafik ceza tebligatını aldığımızda şaşkınlık, öfke, pişmanlık vb duyguların tamamının olduğu tarifi zor bir duygu sarmalına kapılmışızdır….. İşin latifesi bir yana zaman zaman hatalı plaka okuma, ikiz plaka vb nedenlerle haksız yere trafik cezası ile maruz kalabilmekteyiz işte bu yazımızda  haksız yere trafik cezasına maruz kaldığımızda nereye başvurulacağı hangi prosedürlere tabi olunacağı gibi merak uyandıran sorulara cevap arayacağız…

A-TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ SEBEPLERİ

1-  Trafik cezasının 10 işgünü içerisinde tebliğ edilmemesi durumu;

6 Nisan 2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK” 10. Maddesinin 3/b fıkrasında

“…Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir….”

Hükmünün yer aldığı buna göre, kesilmiş olan trafik cezaları tarafınıza 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmek zorundadır. Aksi takdirde kesilmiş olan trafik cezasına itiraz hakkınız doğacaktır ve bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde itiraz işlemleri için Trafik Mahkemeleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak bulunduğunuz bölgede Trafik Mahkemesi bulunmuyorsa onun yerine nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Burada özellikli bir durum vardır. Trafik cezaları her zaman tebligat olarak gelmemekte bazen çevirme halinde doğrudan yüz yüze ceza yazılıp tebliğ edilebilmektedir. Bu gibi durumlar da ise 15 günlük itiraz süresi cezanın yazıldığı ve yüz yüze tebliğ edildiği günden başlamaktadır.

2-  Trafik cezasının haklı ve yerinde olmadığı gerekçesiyle itiraz edilmesi durumu;

Bu durumun birden çok gerekçesi olabilmektedir. Bazen kameraların plakayı yanlış okuması nedeniyle hiç gitmediğimiz geçmediğimiz bir yerden geçmiş gibi ceza gelebilmekte (bu durumu ispat etme mükellefiyeti tabiî ki de ceza yiyene ait olacaktır) yine son zamanlarda gizli radarlar la kesilen cezalara karşı devlet tuzak kurmaz mantığı ile itiraz edilebilmekte ve bu konuda emsal yargı kararları da bulunmaktadır. Bu durumlar da da yine 15 gün süreniz bulunmakta. İtiraz işlemleri için Trafik Mahkemeleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir. ancak bulunduğunuz bölgeden Trafik Mahkemesi bulunmuyorsa onun yerine nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilirsiniz. İtiraz talebi için gerekli evraklar şunlardır;

-Dava dilekçesi,

-Trafik idari para cezası karar tutanağının fotokopisi,

-Tebligatın fotokopisi,

-Ruhsat fotokopisi,

-Kimlik ve ehliyet fotokopisi.

One Response

  1. Serkan 9 Kasım 2018 Reply

Bir Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.